Teknisk Isolering 

Vi har lang erfaring og kompetanse innen teknisk isolering, både on- og offshore. Isolering av rør er en god metode som både er kostreduserende, energieffektiviserende og øker produktiviteten.

Fordelene er at man reduserer varmetap, hindrer varmeøkning og konserverer energien. Det gir også bedre kontroll på overflatetemperatur, slik at man beskytter personalet. I tillegg beskytter man utstyret for ytre skade og reduserer eventuell støy. Vi har fleksible isoleringstepper som skreddersys for de miljøene de skal være i. De beskytter for både kulde, varme, olje og drivstofflekkasjer.

Termisk, kulde, akustikk og brann 

Strukturisolering 

Rør- / tank- og utstyrsisolering 

Kapsling/mantling 

Isolasjonsjakker 

Branngjennomføringer 

Arkitektisolering