HMS-Mål

BSI Offshore har et klart og uttalt mål innen HMS.

Vi skal ikke ha personrelaterte skader eller ulykker.

Antall sykemeldinger skal være vesentlig lavere enn gjennomsnittet.

Vi skal ikke ha skader på produkter eller materialer.

Vi skal ha et godt arbeidsmiljø.

Vi skal jobbe kontinuerlig for å redusere vår miljøpåvirkning.

Vår overordnede HMS-målsetting er å unngå skader på mennesker, miljø og materiell.

Det forventes at våre ledere skal være pådrivere for en sterk sikkerhetskultur basert på våre verdier. Vi fokuserer på å forhindre personskader, arbeidsrelatert sykdom og større ulykker, og målet om null ulykker blir en del av måten vi tenker og jobber på, med stor vekt på kontinuerlig forbedring. Våre styringssystemer baseres på elementer av disse standardene: ISO 9001:2015 Ledelsessystem for Kvalitet. ISO 45001:2018 Ledelsessystem for arbeidsmiljø. ISO 14001 Miljøstyringssystem.