Pågående prosjekter

Safe Zephyrus 

Riggen ligger for tiden ved CCB, og vi har gjort oppgraderinger i innredningen, i tillegg til isoleringsarbeider i fbm. stålarbeid om bord.


Safe Boreas  

Ligger for tiden i Skipavika i Gulen kommune, der Coast Center Base (CCB) har ansvar for gjennomføring av prosjektet. Vi støtter CCB med arbeid om bord, knyttet til innredning.COSL Promoter 

Vi gjennomfører for tiden ultralydtesting av dører og luker om bord, i fbm. klassing av riggen.


Forsvaret 

Vi utfører for tiden isoleringsarbeider og diverse innredningsarbeider om bord på en av Forsvarets fregatter, samt om bord på KNM Maud. Arbeidet utføres i samarbeid med hhv. Once Co, Semco Maritime og Endúr Maritime.